Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 0183-303634
  • info@kafia.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

De eigendommen van jouw onderneming 

Ondernemer zijn betekent niet alleen risico's lopen en accepteren, het betekent met name (een deel van de) winst inzetten om meer winst te kunnen maken: investeren dus.

Van veel van die investeringen kan een ondernemer langere tijd profijt hebben. En de fiscus (maar zeker ook de 'huisbank') gaat er dan ook van uit, dat die bezittingen als bedrijfsvermogen op de balans tot uitdrukking komen. Denk bijvoorbeeld aan de voorraden, de gebouwen, het wagenpark, de debiteuren, kortom: alles wat waarde heeft.

En de vraag is of de balans de waarde van de bezittingen dan ook correct weergeeft. Want de fiscus biedt de mogelijkheid de investeringen 'af te schrijven'. Voor beginnende ondernemers bestaat zelfs de mogelijkheid tot 'versneld afschrijven'.
Niettemin zorgt het afschrijven ervoor, dat op de balans de waarde anders wordt weergegeven, dan de werkelijkheid is. Het betekent, dat het bedrijfsvermogen van de ondernemer niet alleen bestaat uit datgene wat op de balans genoteerd staat, maar tevens uit datgene wat niet op de balans staat vermeld: 'de stille reserves'.

Bij het vaststellen van de juiste verzekerde waardes dient dan ook aansluiting gezocht te worden bij de praktijk. En hoe sneller jouw onderneming groeit, hoe vaker wij met je om de tafel zullen zitten om alles actueel te houden.

In dit verband kunnen van belang zijn:

  • actuele waarde van de bedrijfsinventaris (en evt. het huurdersbelang)
  • de werkelijke goederenvoorraad
  • de plaats waar al die goederen zich bevinden (denk aan beurzen, maar ook aan de opslag in bedrijfsauto's))
  • de gebouwen
  • het wagenpark
  • de debiteurenvoorraad
  • kasgeld
  • etc.

Geen standaard oplossingen. Wel maatwerk.

Ook hier: ondernemers verschillen. En dus kunnen wij hier geen standaard oplossingen aanbieden. Voor jou is het echter wel van belang te weten, dat wij er alles aan zullen doen om je te helpen ondernemer te zijn. Om je te helpen jouw risico's aanvaardbaar te houden en misschien wel: calculeerbaar.